Zarząd Klubu

  1. Komandor Klubu: Wołosiański Andrzej
  2. Z-ca Komandora: Gardzilewicz Józef
  3. Z-ca Komandora: Gardzilewicz Maria
  4. Sekretarz Klubu: Cyganek Edyta
  5. Skarbnik Klubu: Gręziak Sławomir
  6. Członek Zarządu Klubu: Anna Czeczkowska  
 

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodniczący: Drozd Marcin
  2. Członek: Grygorcewicz Janusz
  3. Członek: Gardzilewicz Paweł

NASI PARTNERZYmeblotech logovolczacza logo