Zapraszamy firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą do przystąpienia do grona Członków Wspierających nasz Klub.

Jesteśmy organizacją non-profit utrzymującą się ze składek członkowskich. Do realizacji naszych celów niezbędny jest jednak odpowiedni sprzęt, którego zakup obecnie przekracza nasze możliwości finansowe.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kwota wpisowa dla członków wspierających wynosi jednorazowo 500 złotych. Jeżeli firma chciałaby wesprzeć nasz Klub większą kwotą lub inną formą sponsoringu, będziemy za to bardzo wdzięczni.

Firmie wspierającej przysługuje możliwość umieszczania swojego logo na naszych plakatach, ulotkach, materiałach reklamowych i sprzęcie żeglarskim. Podczas różnych imprez i festynów Klub zobowiązuje się do reklamowania i kolportażu materiałów reklamowych firmy wspierającej. Klub zapewnia również firmie wspierającej możliwość zorganizowania szkoleń i rejsów turystycznych dla pracowników firmy i ich dzieci.

Firma wspierająca może wyznaczyć osobę , która będzie uczestniczyć w spotkaniach Klubu jako obserwator z prawem głosu doradczego. Jeżeli chcielibyście Państwo współdecydować w sprawach Klubu zachęcamy przedstawiciela lub przedstawicieli firmy do przystąpienia do Klubu jako członek na zasadach ustalonych w Statucie Stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy lokalnymi firmami i Klubem Żeglarskim Ziemi Oławskiej będzie się rozwijać i pozwoli nam realizować nasze główne cele.

NASI PARTNERZYmeblotech logovolczacza logo